loading...

تبلیغات دیجیتال / سئو سایت / مدیریت سایت

بازدید : 47
چهارشنبه 17 دی 1399 زمان : 12:35

شبکه مترجمین ایران، یک وب سایت واسط است که بین مترجمین و تمامی افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند می نشیند و ارائه خدمات می کند. به عبارت دیگر در این سایت 2 نوع کاربر داریم. یکی مشتری و دیگری مترجم.
شبکه مترجمین ایران ، یک وب سایت اینترنتی واسط است که بین مترجمین کشور و تمامی افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند می نشیند و ارائه خدمات می کند. به عبارت دیگر ، در این سایت ، دو نوع کاربر داریم. یکی مشتریان سایت و دیگری مترجمان آن.
روند عملیاتی کار برای مترجمین به این شکل است که ، در دسته های تخصصی سایت دسته بندی می شوند. این کار با انجام چند تست ، از مترجمین جدید صورت می پذیرد. سپس برآورد اولیه از سطح ترجمه ایشان در زمینه های تخصصی ، مشخص می گردد.

این سایت بنا به دو دلیل برای اهالی وب فارسی ، شناخته شده است : یکی گستره زبان هایی که ترجمه می شوند و دیگری تنوع خدمات ترجمه ، مانند ترجمه همزمان ، ترجمه زیر نویس فیلم و ... .

نهایتا نیز ، زمانی که شما متنی را برای ترجمه به سایت تحویل می دهید ، از شما فیدبک گرفته خواهد شد و میزان رضایتمندی شما از متون ترجمه ، موجب ارتقاء یا کاهش رتبه مترجم می شود!
از طرف دیگر ، شما به عنوان مشتری وارد سایت می شوید و یک فایل متنی مایکروسافت وورد را انتخاب کرده (Browse) و آپلود می کنید. نهایتا نیز پارامترهای زیر را تعیین می کنید : www.ParsCms.com
این فایل قرار است از کدام زبان ، به کدام زبان ترجمه شود؟
متن شما به شکل تخصصی در چه زمینه ای است؟
قصد دارید فایل شما با چه کیفیتی ترجمه شود؟
ترجمه در مدت زمان طبیعی صورت پذیرد (این زمان ، بر اساس حجم محتوا ، زمینه تخصصی متن و سطح ترجمه محاسبه و اعلام می گردد) یا به صورت فورس ماژور ، می خواهید متن شما ، همان روز ترجمه گردد؟
پس از تعیین این پارامترها ، مبلغ خدمات سایت شبکه مترجمین مشخص خواهد شد و به صفحه پرداخت اینترنتی هدایت می شوید. نهایتا نیز ، سایت بر اساس پاره ای پارامترهای درونی و توافق با مترجم ، فایل را بین مترجمین خود توزیع می کند تا عدالت نیز رعایت شده باشد. پس از انجام و ارسال ترجمه ، برای شما و جلب رضایت تان ، مبلغ ترجمه ، پس از کسر حق واسطه گری سایت ، پرداخت می شود.
البته خدمات این سایت ، به گزینه ترجمه متن ، محدود نمی شود و خدمات متنوع دیگری ، از قبیل موارد زیر هم ارائه می شود :
 • ترجمه همزمان
 • ترجمه وب سایت
 • زیرنویس فیلم و سریال
 • چندرسانه ای
 • دانشگاهی
 • بازرگانی و اداری
 • مجلات و نشریات
 • انتشارات
یکی از دلایل دیگر معروفیت سایت نیز ، تنوع زبان هایی است که پوشش می دهد. شاید در ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس ، یافتن مترجم کار آسانی به نظر برسد ، اما خود را جای شرکتی بگذارید که یک متن بازرگانی تخصصی را قصد دارد تا به زبان ایتالیایی ترجمه کند. بدیهی است یافتن چنین مترجمی ، کار چندان آسانی نیست. حتی مدیران این شرکت ، نمی توانند برآورد درستی از کیفیت ترجمه وی داشته باشند. برخی از این زبان ها عبارتند از :
 • انگلیسی
 • عربی
 • فرانسه
 • روسی
 • آذربایجانی
 • آلمانی
 • ایتالیایی
 • اسپانیایی
 • چینی
 • استانبولی
البته سایت شبکه مترجمین ایران ، برای مشتریان خود ، تخفیفات اعتباری نیز قایل می شود. یعنی میزان استفاده شما از خدمات سایت و حجم کارهایی که به آن می سپارید ، موجب می شود تا بتوانید از تخفیفات ویژه ای برخوردار شوید. البته بدیهی است ، این کار ، همانند دنیای واقعی ، موجب تشویق مشتری به استفاده بیشتر از خدمات سایت می شود.
برخی از زمینه های تخصصی ترجمه ، دارای ضریب قیمت هستند. به عنوان نمونه ، ترجمه یک متن ادبی بسیار سنگین تر خواهد بود تا یک متن عادی. اما بیشتر ضریبی که این سایت به شکل هوشمندانه در نظر گرفته بر اساس ابعاد مشتری است تا سختی کار! به عنوان نمونه شرکت های نفت و گاز ، مبلغ بیشتری را پرداخت می کنند تا شرکت های دیگر! البته مدیران سایت ، با هوشمندی ، در جدول ضریب شان ، ابتدا ضریب ادبیات و پزشکی را اعلام کرده اند تا مشتری فکر کند که این ضرایب صرفا بر اساس سختی ترجمه محاسبه می شود و نه بر مبنای ابعاد و وضعیت مالی مشتری.
پس از معرفی وب سایت شبکه مترجمین ایران ، در مقاله بعدی اشاره خواهم کرد که دلایل موفقیت این سایت چیست و چرا از این سایت به عنوان یکی از نمونه های موفق در وب فارسی یاد می شود؟

شبکه مترجمین ایران، یک وب سایت واسط است که بین مترجمین و تمامی افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند می نشیند و ارائه خدمات می کند. به عبارت دیگر در این سایت 2 نوع کاربر داریم. یکی مشتری و دیگری مترجم.
شبکه مترجمین ایران ، یک وب سایت اینترنتی واسط است که بین مترجمین کشور و تمامی افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند می نشیند و ارائه خدمات می کند. به عبارت دیگر ، در این سایت ، دو نوع کاربر داریم. یکی مشتریان سایت و دیگری مترجمان آن.
روند عملیاتی کار برای مترجمین به این شکل است که ، در دسته های تخصصی سایت دسته بندی می شوند. این کار با انجام چند تست ، از مترجمین جدید صورت می پذیرد. سپس برآورد اولیه از سطح ترجمه ایشان در زمینه های تخصصی ، مشخص می گردد.

این سایت بنا به دو دلیل برای اهالی وب فارسی ، شناخته شده است : یکی گستره زبان هایی که ترجمه می شوند و دیگری تنوع خدمات ترجمه ، مانند ترجمه همزمان ، ترجمه زیر نویس فیلم و ... .

نهایتا نیز ، زمانی که شما متنی را برای ترجمه به سایت تحویل می دهید ، از شما فیدبک گرفته خواهد شد و میزان رضایتمندی شما از متون ترجمه ، موجب ارتقاء یا کاهش رتبه مترجم می شود!
از طرف دیگر ، شما به عنوان مشتری وارد سایت می شوید و یک فایل متنی مایکروسافت وورد را انتخاب کرده (Browse) و آپلود می کنید. نهایتا نیز پارامترهای زیر را تعیین می کنید : www.ParsCms.com
این فایل قرار است از کدام زبان ، به کدام زبان ترجمه شود؟
متن شما به شکل تخصصی در چه زمینه ای است؟
قصد دارید فایل شما با چه کیفیتی ترجمه شود؟
ترجمه در مدت زمان طبیعی صورت پذیرد (این زمان ، بر اساس حجم محتوا ، زمینه تخصصی متن و سطح ترجمه محاسبه و اعلام می گردد) یا به صورت فورس ماژور ، می خواهید متن شما ، همان روز ترجمه گردد؟
پس از تعیین این پارامترها ، مبلغ خدمات سایت شبکه مترجمین مشخص خواهد شد و به صفحه پرداخت اینترنتی هدایت می شوید. نهایتا نیز ، سایت بر اساس پاره ای پارامترهای درونی و توافق با مترجم ، فایل را بین مترجمین خود توزیع می کند تا عدالت نیز رعایت شده باشد. پس از انجام و ارسال ترجمه ، برای شما و جلب رضایت تان ، مبلغ ترجمه ، پس از کسر حق واسطه گری سایت ، پرداخت می شود.
البته خدمات این سایت ، به گزینه ترجمه متن ، محدود نمی شود و خدمات متنوع دیگری ، از قبیل موارد زیر هم ارائه می شود :
 • ترجمه همزمان
 • ترجمه وب سایت
 • زیرنویس فیلم و سریال
 • چندرسانه ای
 • دانشگاهی
 • بازرگانی و اداری
 • مجلات و نشریات
 • انتشارات
یکی از دلایل دیگر معروفیت سایت نیز ، تنوع زبان هایی است که پوشش می دهد. شاید در ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس ، یافتن مترجم کار آسانی به نظر برسد ، اما خود را جای شرکتی بگذارید که یک متن بازرگانی تخصصی را قصد دارد تا به زبان ایتالیایی ترجمه کند. بدیهی است یافتن چنین مترجمی ، کار چندان آسانی نیست. حتی مدیران این شرکت ، نمی توانند برآورد درستی از کیفیت ترجمه وی داشته باشند. برخی از این زبان ها عبارتند از :
 • انگلیسی
 • عربی
 • فرانسه
 • روسی
 • آذربایجانی
 • آلمانی
 • ایتالیایی
 • اسپانیایی
 • چینی
 • استانبولی
البته سایت شبکه مترجمین ایران ، برای مشتریان خود ، تخفیفات اعتباری نیز قایل می شود. یعنی میزان استفاده شما از خدمات سایت و حجم کارهایی که به آن می سپارید ، موجب می شود تا بتوانید از تخفیفات ویژه ای برخوردار شوید. البته بدیهی است ، این کار ، همانند دنیای واقعی ، موجب تشویق مشتری به استفاده بیشتر از خدمات سایت می شود.
برخی از زمینه های تخصصی ترجمه ، دارای ضریب قیمت هستند. به عنوان نمونه ، ترجمه یک متن ادبی بسیار سنگین تر خواهد بود تا یک متن عادی. اما بیشتر ضریبی که این سایت به شکل هوشمندانه در نظر گرفته بر اساس ابعاد مشتری است تا سختی کار! به عنوان نمونه شرکت های نفت و گاز ، مبلغ بیشتری را پرداخت می کنند تا شرکت های دیگر! البته مدیران سایت ، با هوشمندی ، در جدول ضریب شان ، ابتدا ضریب ادبیات و پزشکی را اعلام کرده اند تا مشتری فکر کند که این ضرایب صرفا بر اساس سختی ترجمه محاسبه می شود و نه بر مبنای ابعاد و وضعیت مالی مشتری.
پس از معرفی وب سایت شبکه مترجمین ایران ، در مقاله بعدی اشاره خواهم کرد که دلایل موفقیت این سایت چیست و چرا از این سایت به عنوان یکی از نمونه های موفق در وب فارسی یاد می شود؟

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : -1

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 32
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 21
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 18
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 60
 • بازدید ماه : 60
 • بازدید سال : 404
 • بازدید کلی : 406
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی